NOTAS GRÀFICASnotas25 copianotas graficas banner

20€

Primera pàgina original de diari.

Suplement “Notas Gráficas” de La Vanguardia (anys 30).

Tant les primeres pàgines originals del diari, com les “Notas Gráficas” de La Vanguardia, suplement fotogràfic de 4 o 8 pàgines, aparescudes a partir de 1929 (amb motiu de  l’Exposició Internacional de Barcelona celebrada aquel any), fins l’any 1939, son ideals com a element decoratiu, (veure enmarcats en opcions de 

presentació).

Per a consultar la disponibilitat d’exemplars de la data que t’interessi, clica aquí.

 

NOTAS GRÁFICAS de La Vanguardia