POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ I CANVI

NO ES REINTEGRARÀ CAP IMPORT DERIVAT DE LA DEVOLUCIÓ DE L’ARTICLE.

NOMÉS S’ADMET EL CANVI DE L’ARTICLE PER UN ALTRE DIFERENT.

En cas de no ser del seu interès l’exemplar original de premsa adquirit, pot sol·licitar la seva substitució per un altre exemplar original de premsa del seu interès.

-El termini per al canvi, començarà a comptar des de la data en què es va realitzar el pagament de la comanda (indicada en el tiquet de compra).

-El termini per al canvi és de;

30 dies naturals

-El producte ha d’estar en les mateixes condicions en les quals va ser lliurat. Incloent accessoris, documentació i embalatge original, en cas contrari el bé sofrirà una depreciació.

-Conforme a les excepcions al Dret de Desistiment regulades en l’RDL 1/2007, no s’admetrà la devolució d’aquells productes configurats a mesura (personalitzats).

-Una vegada rebuda la mercaderia en els nostres magatzems, i prèvia comprovació de l’estat d’aquesta, es procedirà al CANVI de l’article.

-El cost directe de la devolució del bé o servei, serà assumit pel client segons es recull en la LGCU.

Per a exercir el dret de desistiment, deurà vostè comunicar-ho per escrit a través del nostre correu electrònic;

info@periodicosregalo.com

O per correu a la següent adreça;

A la Premsa d’Aquell Dia s.c.p.
c/Joaquín Costa 44, Barcelona 08001