AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem que la present pàgina web amb adreça www.periodicosregalo.com, és propietat de l’empresa A la PREMSA D’AQUELL DIA S.C.P., amb CIF J64440159 amb domicili en C/Joaquín Costa 44, Baixos, Barcelona 08001 i correu electrònic info@periodicosregalo.com, d’ara endavant «l’Empresa».
CONDICIONS GENERALS D’ÚS: Les presents condicions generals d’ús, regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat de l’Empresa, que l’usuari del Portal deurà llegir i acceptar per usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. El mer accés i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris, bé per tercers. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions específiques.
Modificacions: L’empresa es reserva la facultat de modificar a qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament els presents termes d’ús del portal, ja que poden ser modificats.
Obligacions de l’Usuari: L’usuari haurà de respectar a tot moment els termes i condicions establerts en les presents condicions generals d’ús del portal. De forma expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’incompliment de les normes. Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.
Propietat industrial i intel·lectual: Els continguts de la pàgina web de l’Empresa són propietat de l’Empresa. Per la present es reserva tot dret que no s’hagi atorgat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja sigui en part o íntegrament, per qualsevol mitjà, sense l’autorització prèvia per escrit de l’Empresa, a excepció de l’establert en les següents condicions. L’Empresa li permet navegar per la seva pàgina web amb el seu ordinador i imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines exclusivament per al seu ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d’autorització per escrit de l’Empresa.
Tots els documents de la nostra pàgina web poden estar subjectes a altres condicions, indicades en els mateixos. Els continguts de la pàgina web de l’Empresa s’ofereixen tal com apareixen i segons la seva disponibilitat. L’Empresa no garanteix l’absència d’interrupcions o errors a la seva pàgina web.
L’Empresa es reserva el dret de revisar la pàgina o impedir l’accés a aquesta pàgina a qualsevol moment. L’Empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empreses esmentats en aquesta pàgina són o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.
Responsabilitat: L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina web, quedant l’Empresa lliure de qualsevol responsabilitat basada de la utilització del servei per l’usuari, assumint l’usuari quants despeses, costos i indemnitzacions siguin sol·licitats a l’Empresa amb motiu de reclamacions o accions legals. L’Empresa declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquesta pàgina web i no gestionada directament pel seu gestor de pàgina web.
En el cas que l’Empresa sigui advertida de la realització per l’usuari, a través dels serveis facilitats per l’Empresa de possibles activitats que poguessin ser il·legals contra drets de tercers o constitutives de delicte, l’Empresa podrà rescindir de forma immediata la seva relació amb l’usuari i prendre quantes mesurades siguin necessàries per evitar la continuació de tals activitats. L’Empresa no garanteix, de cap manera, les condicions i correcta prestació dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts a la pàgina web de l’Empresa
L’Empresa no es responsabilitza del compliment per aquests tercers de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic. L’Empresa no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències omissions, interrupcions, avaries telefòniques, virus informàtics o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l’Empresa de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control de l’Empresa
Jurisdicció: Per quantes qüestions sorgeixin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquestes condicions i de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, les parts se sotmeten als jutges i tribunals espanyols, renunciant els interessats, de forma expressa, a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sense perjudici de la competència que resulti per ministeri de la llei.
Llei aplicable : Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola. Se sotmeten expressament als tribunals de Barcelona (Espanya).
POLÍTICA DE PRIVACITAT
A la PREMSA D’AQUELL DIA S.C.P. és el responsable del tractament de les dades personals dels usuaris d’aquest lloc web. Informem que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
1.- Finalitat del Tractament: És mantenir una relació comercial amb l’usuari d’aquest lloc web. Per realitzar el tractament les operacions previstes són:
.- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
. – Enviament de comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.
2.- Conservació de les dades: es conservaran mentre existeixin un interès mutu de mantenir la fi del tractament. Quan ja no siguin necessaris per a tal fi se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la total destrucció dels mateixos.
3.- Comunicació de les dades: A l’usuari li assisteixen els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat de les seves dades. Igual que el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, www.agpd.es , si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
Per exercir el seu dret l’usuari ha d’enviar D.N.I. o passaport a:
A la PREMSA D’AQUELL DIA S.C.P., amb CIF J64440159 amb domicili en C/Joaquín Costa 44, Baixos, Barcelona 08001 i correu electrònic info@periodicosregalo.com
4.- Caràcter obligatori de la informació facilitada per l’usuari: Els usuaris mitjançant la marcació de la casella corresponent, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició per part del prestador. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
A la PREMSA D’AQUELL DIA S.C.P. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedits en cap cas a tercers, i si es realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris.
Totes les dades sol·licitades a través del servei web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació del servei, en cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i el servei que el prestador li faciliti, siguin ajustats completament a les seves necessitats.
Mesures de Seguretat: De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives per al tractament de dades personals i els principis descrits en l’article 5 del RGPD.
Es garanteix que s’han implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableix el RGPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.